Δυο λουλούδια

το λουλούδι — цветок η γλάστρα — цветочный горшок μεγαλώνω — расти μαζί — вместе η νύχτα — ночь δίχως — без το άστρο — звезда χωρίζω — разделять, разлучать η ζωή — жизнь το χέρι — рука σαν — как το μαχαίρι — нож αρπάζω — схватить η απονιά… Continue reading

Αχ χελιδόνι μου

το χελιδόνι – ласточка πετώ — летать ο ουρανός – небо μαύρος – черный το αίμα – кровь σταλάζω – капать το δειλινό — закат, вечер κλαίω – плакать το παλικάρι — молодой человек, молодец το τρένο – поезд φεύγω — уходить, уезжать ο δρόμος — путь, дорога ο μισεμός… Continue reading